Privacy Verklaring   Mei 2018

 

Wie zijn wij ?

Active Personal Training is gevestigd aan de Molenveldstraat 90, 6001 HL in Weert. Active Personal Training houdt zich bezig met het geven van personal training, mental coaching en sportlessen in groepsverband aan met name particulieren maar tevens voor diverse instanties.

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze leden en andere bezoekers van onze website. Wij houden ons dan ook aan alle wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring bevat informatie over de soorten verwerkingen en doeleinden, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Active Personal Training verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens omdat dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan persoonlijke ontwikkeling. Concreet gezien verwerken we uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Communicatie met degene die de persoonsgegevens verstrekt.
– Het aanbieden, plannen en uitvoeren van onze diensten.
– het opstellen van unieke, persoonlijk afgemeten trainingsschema’s.
– Marketingdoeleinden.
– De registratie en afhandeling van betalingen.
Active Personal Training verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn voor onze belastingaangifte. Door ondertekening van de overeenkomst geeft u uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking van deze bijzondere persoonsgegevens.

 Wanneer verzamelen we uw persoonsgegevens?

We verzamelen uw persoonsgegevens vanaf het moment dat u gegevens invult op onze website of op een andere manier contact zoekt met Active Personal Training.  Bij inschrijving of aanmelding verzamelen we uw gegevens voor een goede communicatie omtrent onze dienstverlening waarvan u gebruikt wenst te maken. .

Het is daarnaast mogelijk dat we uw persoonsgegevens verzamelen wanneer we deze hebben gevonden op publieke middelen waarop u uw gegevens heeft geplaatst. Indien we de indruk krijgen dat u geïnteresseerd zou kunnen zijn in onze dienstverlening, zullen we u mogelijk benaderen om te polsen of u interesse heeft in onze dienstverlening. Wanneer u geen interesse heeft en niet meer door ons benaderd wilt worden, zullen we uw verzoek inwilligen. We verwerken in dat geval uw gegevens om ervoor te zorgen dat u niet opnieuw door ons wordt benaderd.

 Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Active Personal Training verwerkt de persoonsgegevens die nodig zijn om onze diensten te kunnen verlenen. Een deel van deze gegevens dient u te verstrekken om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Sommige aanvullende gegevens zijn wenselijk om te verstrekken, omdat wij u met behulp van deze gegevens beter van dienst kunnen zijn. Sommige gegevens moeten we op grond van een wet verwerken.

Concreet gezien verwerken we de navolgende gegevens, zodra u zich persoonlijk inschrijft:
– NAW gegevens, e-mail adres en eventuele andere contactgegevens.
– Geboortegegevens, leeftijd en geslacht.
– Informatie omtrent de lichamelijke gezondheid die relevant is voor de uitvoering van onze dienstverlening.

Active Personal Training gebruikt uw emailadres voor het versturen van nieuwsbrieven. Uw emailadres wordt hierbij afgeschermd voor derden. Op het officiële inschrijfformulier van Active Personal Training kunt u aangeven of u deze nieuwsbrief wilt ontvangen voor de duur van het lidmaatschap.
Indien u zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief dan kunt u dit kenbaar maken via nicole@activept.nl.

Delen wij uw persoonsgegevens met derden?

Active Personal Training verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Active Personal Training kan uw persoonsgegevens doorgeven aan derden, wanneer dit voor de uitvoering van onze dienstverlening noodzakelijk is, wanneer wij hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben of wanneer we hiertoe op grond van de wet verplicht zijn. De derden aan wie we de persoonsgegevens doorgeven zijn onze  opdrachtnemers zoals bijvoorbeeld accountantskantoren. Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan organisaties buiten Nederland.

Foto’s en beeldmateriaal

Het uploaden van informatie op de website en/of social media kan mogelijk een inbreuk zijn op de privacy- en gegevensbeschermingsrechten van de betrokken personen. Voor het gebruik van foto- en beeldmateriaal voor marketingdoeleinden vraagt Active Personal Training daarom toestemming door middel van een toestemmingsformulier. Bij het plaatsen van foto- of beeldmateriaal zullen in geen enkel geval persoonlijke gegevens worden vrijgegeven.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor onze samenwerking, tenzij een langere bewaringstermijn geldt volgens de wet.

Beveiliging van uw persoonsgegevens?

We besteden veel aandacht aan de optimale beveiliging van uw persoonsgegevens door middel van administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Active Personal Training  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via nicole@activept.nl.

Technische informatie en gebruik van cookies?

We verzamelen en verwerken geen gegevens van bezoekers van deze website ten behoeve van onze bedrijfsvoering, voor websitestatistieken of voor advertentiedoeleinden. We zullen de door u verstrekte persoonlijke informatie nooit doorverkopen, verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden. Met uitzondering van derden die door ons worden ingeschakeld in het kader van onze dienstverlening, om de door u aangevraagde informatie te leveren, of wanneer we wettelijk hiertoe worden verplicht.

We maken geen gebruik van cookies en webstatistieken. Cookies zijn kleine bestandjes die door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Cookies geven ons inzicht in het gebruik van deze website, met inbegrip van uw schermresolutie, browserinstellingen, de bezochte pagina’s, vorige en volgende websites en de duur van een gebruikerssessie. De informatie die een cookie opslaat, is niet gekoppeld aan uw naam, adres en/of e-mailadres.

Toelichting gebruik cookies:
Cookies kunnen worden geplaatst door derden waarmee we samenwerken.

Webstatistieken cookies
We verzamelen geen informatie over hoe bezoekers onze website gebruiken.

Verwijzing naar derden
We maken op onze website gebruik van links en knoppen die verwijzen naar websites van derde partijen. Zoals de netwerkdiensten Facebook, Twitter, LinkedIn en Google+. Op het moment dat een bezoeker op een dergelijke link of knop klikt, verlaat hij onze website en is het cookiegebruik van de derde partij van toepassing.

Wat zijn uw rechten?
U kunt altijd een verzoek tot inzage, wijziging, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens indienen. Bezwaar maken of een klacht indienen kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij zullen uw verzoek zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. U kunt hiervoor contact opnemen met info@activept.nl.

Als u vragen heeft over de manier waarop we met uw persoonlijke gegevens omgaan of u wilt dat wij uw persoonlijke gegevens wijzigen of verwijderen, dan kunt u contact opnemen met Active Personal Training via:  E-mail: nicole@activept.nl
Tel: +31 (0)6 – 22 129 456
Adres: Molenveldstraat 90 , 6001 HL Weert